Μόμιτσας Ι. Στυλιανός

Δικηγόρος/Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής αστικών, εμπορικών και οικογενειακών διαφορών και διαφορών των επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΔΙ.Π. toolkit Company)/ Φορολογικός Σύμβουλος Μ.Δ.Ε. Φορολογικού Δικαίου (ΚΕΚ – ΟΠΑ)

Συνεχίζοντας την μακρόχρονη ιστορία του γραφείου στους τομείς του αστικού κ εμπορικού δικαίου, ο Στέλιος Μόμιτσας ασχολείται μεθοδικά κυρίως με τους τομείς εξειδίκευσής του και ειδικότερα ως φορολογικός σύμβουλος ιδιωτών και επιχειρήσεων. Τον Μάιο του 2013 έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής από το (ΚΕΔΙΠ) αστικών, εμπορικών και οικογενειακών διαφορών και διαφορών των επιχειρήσεων. Έντονο είναι το ενδιαφέρον του για το τραπεζικό δίκαιο και η διαχείριση των χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων, με τα οποίο ασχολείται συστηματικά από το 2009 και μέχρι σήμερα.