ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμός 1032/2013

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18 Σεπτεμβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: 

Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, Ευθ. Αντωνόπουλος, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι, Ο. Νικολαράκου-Μαυρομιχάλη, Ν. Μαρκό-πουλος, Πάρεδροι, Γραμματέας η Μ. Παπαδοπούλου, Γραμματέας του Δ' Τμήματος.