Νομική υποστήριξη ιδιωτών

Αξιοποιήστε με τον πλέον επωφελή τρόπο τις ρυθμίσεις του Νόμου για τα υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη) (link) και προστατέψετε την περιουσία σας από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς.

Τo γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ρύθμιση οφειλών από δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Ρυθμίστε έξυπνα και αποτελεσματικά τις κάθε είδους οφειλές σας προς τις Τράπεζες και τους ιδιώτες με την νομική υποστήριξη των εξειδικευμένων συνεργατών του Γραφείου μας, οι οποίοι θα σας προτείνουν τις πλέον εξατομικευμένες λύσεις και τον πιο ενδεδειγμένο χειρισμό της υπόθεσής σας.  

 1. Υπηρεσίες για ιδιώτες

 •  Τραπεζικές ρυθμίσεις χρεών και επιτοκίων μέσω  εξωδικαστικής ή  δικαστικής οδού 
 • Διακανονισμούς οφειλών προς Τρίτους (Προμηθευτές & Ιδιώτες)
 • Νόμος 3869/10 (Νόμος Κατσέλη – υπερχρεωμένα νοικοκυριά) (link)
 • Αγωγές κατά των παράνομων και καταχρηστικών όρων τους οποίους επιβάλλουν οι Τράπεζες στις πιστωτικές συμβάσεις με σκοπό την αναζήτηση του πλεονάζοντος ποσού βάσει οικονομοτεχνικής μελέτης. 
 • Αντιμετώπιση από τις παράνομες και αντισυνταγματικές πιέσεις των εισπρακτικών εταιρειών (Ν.4038/2012)
 • Άμυνα κατά Διαταγών Πληρωμής, Αγωγών,  Κατασχέσεων, Πλειστηριασμών
 • Νομικά προβλήματα Αστικού, Εμπορικού, Διοικητικού, Εργατικού,  Ποινικού Δικαίου από εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες
 • Κληρονομικά ζητήματα
 • Βελτίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας και Σχεδιασμός Εναλλακτικών Χρηματοδοτήσεων
 • Διαμεσολάβηση σε Στατικά & Χρονίζοντα Θέματα αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου σύμφωνα με τον νέο (Ν 3898/2010)
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση πλειστηριασμών και κατασχέσεων από Τράπεζες – ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΕΦΟΡΙΑ.
 • Διαγραφή οφειλετών ή εγγυητή από ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΑΕ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω της φόρμας επικοινωνίας

 

2. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Νόμος 3869/2010 (Κατσέλη)

Η πιο ίσως αποτελεσματική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους υπερχρεωμένους οφειλέτες με σκοπό να ρυθμιστούν οι οφειλές τους απέναντι σε Τράπεζες και ιδιώτες βάσει των εισοδημάτων τους. Η μέχρι τώρα εφαρμογή του απέδειξε την χρησιμότητά του στην σύγχρονη εποχή όπου το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η σύνταξη του συγκεκριμένου νόμου αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων με πολλές παρεμβάσεις και αντιδράσεις (κυρίως από την πλευρά των Τραπεζών) και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία διατύπωσε σχετικώς την από 23/4/2010 θετική γνώμη της. Το καλοκαίρι του 2013 αναμένεται η περαιτέρω τροποποίησή του με την εισαγωγή και του θεσμού της διαμεσολάβησης (ν. 3898/2010).

 

1. Τι επιδιώκει ο νόμος;

Με τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικο Κατσέλη επιδιώκεται η ρύθμιση των χρεών των ιδιωτών ανάλογα με τα εισοδήματά τους και η προστασία της μοναδικής κύριας κατοικίας τους από τον πλειστηριασμό. Προβλέπονται τρία σχέδια διευθέτησης των χρεών:

 • Μηνιαίες καταβολές στην 4ετία (ανάλογα με τα εισοδήματα)
 • Μηνιαίες καταβολές στην 20ετία για την διάσωση και εφόσον υπάρχει κύρια κατοικία (ανάλογα με τα εισοδήματα) οι οποίες υπολογίζονται με βάση το 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
 • Πώληση ή εκμετάλλευση των λοιπών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

 

2. Ποιοι υπάγονται στις ρυθμίσεις; 

Στον νόμο υπάγονται μόνο ιδιώτες που δεν έχουν την πτωχευτική ιδιότητα, δηλαδή κατά το χρονικό σημείο της παύσης των πληρωμών δεν ασκούσαν εμπορία. Ο χαρακτηρισμός των χρεών ως εμπορικά ή ιδιωτικά δεν παίζει ρόλο, παρά μόνο η ιδιότητα του ατόμου και το χρονικό σημείο έναρξης των οφειλών του για όσους είχαν την εμπορική ιδιότητα.  

 

3. Ποια χρέη αφορά;

 1. Στον νόμο υπάγονται κάθε είδους οφειλές τόσο σε Τράπεζες όσο και σε ιδιώτες.
  Δεν υπάγονται:
  - Οφειλές από αδικοπραξία
  - Επιταγές –συναλλ/κες
  - Οφειλές σε Εφορία και Ταμεία
  - Οφειλές  που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος  πριν από την αίτηση ρύθμισης

 

4. Που υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στον νόμο;

Στο κατά τόπο αρμόδιο ειρηνοδικείο της κύριας διαμονής του οφειλέτη.

 

5. Τι γίνεται με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί);

Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στον νόμο δεν σταματά τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά πρέπει να κατατεθούν συγχρόνως και ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να προστατευτεί ο οφειλέτης.

 

6. Μετά την υποβολή της αίτησης μπορώ να συμβιβαστώ και να αποπληρώσω τα χρέη μου; 

Ο νόμος δίνει μεγάλη έμφαση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος αποτελεί και προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο. Ωστόσο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ακόμα ενώπιον του Δικαστηρίου την ημέρα της εκδίκασης μπορεί οφειλέτης και δανειστής να συμβιβαστούν.

 

7. Τι γίνεται για ανέργους, για άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και άτομα ιδιαίτερα φτωχά; 

Καταρχήν ο νόμος δεν υπαγορεύει ως προϋπόθεση ένταξης του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του την πτώση του βιοτικού του επιπέδου αλλά την διατήρηση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έτσι με το άρθρο 8 παρ 5 του νόμου προβλέπεται ότι για άτομα τα οποία είναι μακροχρόνια άνεργα (+2 έτη), ή που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή που κινδυνεύει η αξιοπρεπής διαβίωσή τους μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση των μηδενικών καταβολών  για ένα χρονικό διάστημα (μέχρι να αλλάξουν τα οικονομικά τους δεδομένα) και εν τέλει να τους επιδικασθούν πολύ μικρές μηνιαίες δόσεις.

 

8. Μπορώ να διασώσω κάποιο άλλο ακίνητο πέρα από την κύρια κατοικία;

Ο νόμος προστατεύει μόνο την κύρια κατοικία. Τα υπόλοιπα κινητά ή ακίνητα στοιχεία του οφειλέτη θα εκποιηθούν από τον σύνδικο τον οποίο θα ορίσει το Δικαστήριο. Εν τούτοις τα λοιπά ακίνητα πέρα της κύριας κατοικίας μπορεί αντί να εκποιηθούν να διαταχθεί η εκμετάλλευσή τους για την αποπληρωμή των δανείων.

 

9. Πως επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη;

Εφόσον τηρηθεί από τον οφειλέτη το πρόγραμμα ρύθμισης των χρεών του το οποίο όρισε το Ειρηνοδικείο (καταβολές στην τετραετία – διάσωση της κύριας κατοικίας στην 20 ετία) απαλλάσσεται από το ποσό των οφειλών το οποίο δεν καλύπτεται από τις παραπάνω καταβολές.

 

10. Τι ισχύει για τους εγγυητές; 

Κάθε εγγυητής ευθύνεται με την ατομική κινητή και ακίνητη περιουσία του για το χρέος που εγγυάται, με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνει και ο ίδιος αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη αλλιώς θα ευθύνεται όπως ο πρωτοφειλέτης

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι και οικονομολόγοι της εταιρίας μας αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες για την ενημέρωσή σας, την προετοιμασία σας και την υποβολή αιτήματος ένταξης στον Νόμο 3869/10.

[Δείτε το κείμενο του Νόμου] (link)

Σχετικά Έντυπα :